مراحل اخذ مجوز خروج ویژه مشمولین غایب خارج از کشور

من اخیرا به ایران سفر کردم و این بعد از گذشت ۳ سال و چند ماه از مهاجرتم از اونجا بود. چون زمانی که از کشور خارج شدم، مشمول خدمت وظیفه عمومی یا همون سربازی بودم و به واسطه وثیقه گذاشتن، تونستم مجوز خروج از کشور بگیرم، دیگه این امکان رو که به ایران برگردم نداشتم تا چندی پیش.

Continue…