هزینه واقعی فرسودگی (burnout) و راهکارهای جلوگیری از آن

همراه با ۵ نکته علمی برای خودمراقبتی

اگر چه ممکن است وسوسه‌انگیز باشد که خودت را تحت فشار بگذاری تا زودتر کارها را به اتمام برسانی [و از دست آن‌ها راحت شوی] اما این مسیر می‌تواند تورا به سوی «فرسودگی» سوق دهد.

Continue…