امین؟ محمد؟ سید؟ من رو چی صدا کنید؟

یه اصلی بود که اولین بار تو بلاگ جادی خوندم و می‌گفت: «اگه سوالی بیشتر از سه‌بار پرسیده بشه، جوابش رو یه جا می‌نویسم.». منم به این اصل اعتقاد دارم و اومدم یک‌بار برای همیشه جواب این سوال رو بدم!

اگه دنبال جواب کوتاهید: خودمم نمی‌دونم. هرچی که خودتون دوست دارید.

Continue…